Sondaże rynku - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sondaże rynku

PROJEKT SYSTEMOWY > 2015
DO POBRANIA

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozstzrygnięcie zapytania ofertowego Nr 04/POKL/15
 
Na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego dla 1 uczestnika projektu
 „Lepsza przyszłość zależy od nas”
 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
  

WZÓR OFERTY
  

WYKAZ OSÓB
  

OŚWIADCZENIE
  

WZÓR UMOWY
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  

ZAPYTANIE OFERTOWE
04/POKL/15

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla 1 uczestnika projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

"Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1"

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
DO POBRANIA

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozstzrygnięcie zapytania ofertowego Nr 03/POKL/15
 
Na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego dla 2 uczestników/uczestniczek projektu
 „Lepsza przyszłość zależy od nas”
 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
  

WZÓR OFERTY
  

WYKAZ OSÓB
  

OŚWIADCZENIE
  

WZÓR UMOWY
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  

ZAPYTANIE OFERTOWE
03/POKL/15

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla 2 uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

"Florysta"

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
DO POBRANIA

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozstzrygnięcie zapytania ofertowego Nr 02/POKL/15
 
Na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego dla 2 uczestników/uczestniczek projektu
 „Lepsza przyszłość zależy od nas”
 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
  

WZÓR OFERTY
  

WYKAZ OSÓB
  

OŚWIADCZENIE
  

WZÓR UMOWY
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
02/POKL/15

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego dla 2 uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

"Opiekun osób starszych"

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
DO POBRANIA

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozstzrygnięcie zapytania ofertowego Nr 01/POKL/15
 
Na organizację i przeprowadzenie warsztatów i doradztwa zawodowego dla 5 uczestników/uczestniczek projektu
 „Lepsza przyszłość zależy od nas”
 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
  

WZÓR OFERTY
  

WYKAZ OSÓB
  

OŚWIADCZENIE
  

WZÓR UMOWY
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  

WYKAZ ZREALIZOWANYCH WARSZTATÓW
  
Zmiana zapytania ofertowego
01/POKL/15 z dnia 30.03.2015

W związku z pomyłką w treści zapytania ofertowego 01/POKL/2015 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie informuje, że dokonuje zmiany treści powyższego zapytania w punkcie IV.1.:

Dotychczasowe brzmienie:
1. Zamawiający zapewnia miejsce, w którym mają odbywać się warsztaty na terenie Miasta Suchedniów. Minimalny standard pomieszczeń: krzesło dla każdego uczestnika, stoliki, dostęp do toalety. Miejsce warsztatów powinno zostać odpowiednio oznakowane.

Aktualne brzmienie:
1. Wykonawca zapewnia miejsce, w którym mają odbywać się warsztaty na terenie Miasta Suchedniów. Minimalny standard pomieszczeń: krzesło dla każdego uczestnika, stoliki, dostęp do toalety. Miejsce warsztatów powinno zostać odpowiednio oznakowane.

W związku z powyższą zmianą następuje wydłużenie terminu składania ofert do 27.04.2015 do godz. 15:00.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do składania ofert.

Koordynator projektu,
Katarzyna Sodo

DO POBRANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
  

WZÓR OFERTY
  

WYKAZ OSÓB
  

OŚWIADCZENIE
  

WZÓR UMOWY
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
  

WYKAZ ZREALIZOWANYCH WARSZTATÓW
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
01/POKL/15

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów oraz doradztwa zawodowego dla 5 uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego