Projekt systemowy „Lepsza przyszłość zależy od nas” – aktualizacja 2010 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość zależy od nas” – aktualizacja 2010 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Dnia 28.01.2010 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”  na realizację projektu w 2010r.


Tegoroczny projekt zakłada udział 15 uczestników/uczestniczek spełniających warunki pozostawania na rynku pracy jako osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowy, poszukujące prace. Wszystkie osoby musza być Klientami MGOPS w Suchedniowie oraz wykazać chęć uczestniczenia w projekcie oraz  zmianę swojej sytuacji na rynku społeczno-zawodowym.


Celem głównym projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną w ramach indywidualnych kontraktów socjalnych.


Cel realizowany będzie poprzez zaplanowane działania w ramach między innymi aktywnej integracji. Zadanie to obejmuje wsparcie na trzech płaszczyznach rozwoju uczestników:

  • Instrument aktywizacji społecznej:  organizacja i sfinansowanie poradnictwa w zakresie kompetencji życiowych.

  • Instrument aktywizacji edukacyjnej: organizacja i sfinansowanie wybranych przez uczestników kursów zawodowych.

  • Instrument aktywizacji zawodowej: organizacja i sfinansowanie poradnictwa zawodowego.

  • Instrument aktywizacji zdrowotnej: sfinansowane zostaną badania lekarskie jeśli uczestnictwo w kursie tego wymaga.


Nad całością zaplanowanych w kontraktach socjalnych ścieżkach czuwać będą zaangażowani pracownicy socjalni, którzy znając najlepiej sytuację uczestników staną się pośrednikiem potrzeb uczestników a możliwości zorganizowania wsparcia przez kadrę projektu.

Wartość projektu w złożonym wniosku o dofinansowanie wynosi: 199861,43 złote w tym wkład własny (10,5%) 20985,45-przeznaczony na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu.

Szczegółowych harmonogram wsparcia zostanie opublikowany po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą- Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w projekcie zapraszamy do zakładki Projekt systemowy 2010 zakładka REKRUTACJA, gdzie znaleźć można informacje o procesie rekrutacji oraz niezbędne formularze.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego