USTAWY - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

USTAWY

AKTY PRAWNE

  •  Ustawa o pomocy społecznej tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
  •  Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114)
  •  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm)
  •  Ustawa z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121)
  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm)
  •  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  •  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego