WTOREK, 16 LUTEGO 2010 - nabór - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

WTOREK, 16 LUTEGO 2010 - nabór

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

W wyniku złożenia przez Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie wniosku o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” na okres realizacji 01.01.2010-31.12.2010 zgłasza chęć nawiązania współpracy z osobą, która spełniać miałaby rolę koordynatora projektu. Równocześnie informuje, iż wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 29.01.2010r. i czeka na pozytywną akceptację Instytucji Pośredniczącej.
Opis stanowiska pracy, wymagań oraz wzór dokumentów aplikacyjnych znajduje się w załączeniu.
Kryteria wyboru kandydata-doświadczenie, umiejętności, rozmowa telefoniczna lub w przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

  • CV na wskazanym wzorze,

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie na wskazanym wzorze,

  • zgodna na przetworzenie danych osobowych na wskazanym wzorze,

  • list motywacyjny,Wszystkie dokumenty muszą zawierać podpisy kandydata oraz daty dostarczenie kompletu dokumentów do MGOPS w Suchedniowie lub e-mailem na mgopssuchedniow@hot.pl


Gmina Suchedniów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.  
Tylko kompletne zgłoszenia (zawierające wymagane dokumenty) oraz złożone w wyznaczonym czasie będą rozpatrywane. NABÓR TRWA OD 19.02.2010 DO 01.03.2010.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

wzór CV
opis stanowiska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego