PONIEDZIAŁEK, 08 MARCA 2010 - rozstrzygnięcie naboru - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PONIEDZIAŁEK, 08 MARCA 2010 - rozstrzygnięcie naboru

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko koordynatora 2010.


W wyniku przeprowadzonego naboru do projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” w 2010r. została wyłoniona osoba, która pełnić będzie funkcję koordynatora projektu.

W wyniku ogłoszonego naboru zgłosiły się dwie osoby, które w wyznaczonym czasie złożyły wymagane dokumenty oraz przeprowadzone zostały rozmowy kwalifikacyjne-telefoniczne.

Koordynatorem projektu będzie Katarzyna Kowalska, która posiada doświadczenie w prowadzeniu oraz rozliczaniu projektu systemowego.

Umowa zlecenie zostanie podpisana niezwłocznie po zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie i podpisaniu aneksu  na realizację projektu, pomiędzy MGOPS Suchedniów a instytucją Pośrednicząca na okres od 01.04.2010 do 31.12.2010.

Wszystkie zainteresowane rozstrzygnięciem osoby mogą zasięgnąć informacji w Biurze Projektu w MGOPS w Suchedniowie lub pod numerem tel. 41 254 30 92.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego