Zespół Interdyscyplinarny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zespół Interdyscyplinarny

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
Zespół Interdyscyplinarny
Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, jest konsekwencją nowelizacji przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Celem działania Zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu gminnym. Zespół interdyscyplinarny jest tworzony przez grupę ludzi, reprezentujących różne instytucje, którzy w czasie zebrania Zespołu zajmują się rozwiązaniem konkretnego problemu danego przypadku, poprzez wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, członkowie Zespołu mają obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów, które uczestniczą w przeciwdziałaniu przemocy na obszarze danej gminy. Ponadto Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej umożliwia tworzenie grup diagnostyczno - pomocowych, zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej.

W skład grupy wchodzą członkowie Zespołu oraz w ramach potrzeb inni specjaliści np.; z zakresu psychologii lub psychoterapii. Prace grup d-p są dokumentowane, a pracownicy socjalni i dzielnicowi są osobami, które na podstawie właściwych przepisów prawnych, mogą udać się do miejsca zamieszkania rodziny, w której występuje przemoc domowa i zdiagnozować zastaną na miejscu sytuację.

Aktualne ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wymusza działania w sposób skoordynowany różnych podmiotów, co ma znaczący wpływ na szybkość podejmowanych działań oraz skuteczność, na którą jednak wpływ mają również przypadki bardzo trudne do rozwiązania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Suchedniów wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Promyk” w Suchedniowie – Anna Śmigiel
2. MGOPS w Suchedniowie – Luiza Bolechowska – Przewodnicząca Zespołu
3. Komisariat Policji w Suchedniowie – Paweł Karbownik
4. Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej - Wydział Rodzinny, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Piotr Krzyściak
5. Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej - Wydział Cywilny, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Zbigniew Swajdo
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie – Jolanta Łutczyk
7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie – Renata Wikło
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Suchedniów – Beata Słoma

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego