Zarządzenie nr 5/2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzenie nr 5/2019

AKTY PRAWNE > ZARZĄDZENIA

ZARZADZENIE NR 5/2019
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE


Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. DZ.U 2019r. poz.506) , art 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy ( t.j. DZ.U. z 2018 r poz. 917 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) 
- zarzadzam co następuje:

§ 1
W związku z utrzymującymi się upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie w okresie od 28 sierpnia 2019 r do odwołania.

§ 2
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie w dniach od 28 sierpnia 2019 roku będzie czynny w godzinach – 7.30 – 14.00

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi MGOPS w Suchedniowie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania
Zarządzenie 5/2019

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego