Zarządzenie nr 6/2019 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzenie nr 6/2019

AKTY PRAWNE > ZARZĄDZENIA
ZARZADZENIE NR 6/2019
Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Suchedniowie
z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie odpracowania dnia wolnego od pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 509 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.
  2. Odpracowanie udzielonego dnia wolnego nastąpi w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota), w godzinach 7:30 - 15:30.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie oraz do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej MGOPS w Suchedniowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie 6/2019
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego