ROZPORZĄDZENIA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ROZPORZĄDZENIA

AKTY PRAWNE
plik rozporządzenia w pdf

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz.U. z 19.07.2006r. nr 130 poz. 903)


plik rozporządzenia w pdf

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 105 poz.881)


plik rozporządzenia w pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz.401)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego